Član 1
Klijent je dužan da, prilikom vršenja rezervacije, ostavi lične podatke kao i da se pismeno saglasi sa preciznom trasom putovanja, vremenom polaska, tačnom polaznom adresom kao i svim usputnim lokacijama.

Član 2
Klijent je dužan da pismenim putem potvrdi da je saglasan sa svim uslovima poslovanja kompanije SUPER LIMO.

Član 3
SUPER LIMO uzima klijentove lične podatke radi pravljenja Ugovora i rezervacije, pružanja dodatnih usluga, razvoja i pružanja usluga, olakšavanja imigracionih procedura i dostavljanja pomenutih podataka odgovarajućim državnim organima u vezi sa klijentovim putovanjem. Stoga, klijent ovlašćuje SUPER LIMO da čuva i koristi pomenute podatke, te da iste prosleđuje državnim organima ili pružaocima pomenutih usluga.

Član 4
Klijent se obavezuje da će kompaniji SUPER LIMO uplatiti celu ugovorenu sumu pre početka vožnje tako što će uplatiti rezervaciju po dogovoru sa korisnikom (50%), a ostatak najkasnije 48 sati pre ugovorene vožnje. SUPER LIMO nije u obavezi da pruži uslugu klijentu ukoliko se ovaj uslov ne ispuni.

Član 5
Klijent koji zakupljuje vozilo u roku od sedam ili više dana pre dana vožnje, plaća celokupan iznos pri ugovaranju posla i potpisivanju ugovora.

Član 6
Svi dodatni sati plaćaju se vozaču na dan vožnje, a pre započetog posla (vožnje dodatnih sati). U suprotnom, SUPER LIMO nije dužan da izvrši dodatne usluge. SUPER LIMO ne garantuje da će biti u mogućnosti da obavi dodatnu vožnju zbog obaveze prema drugim klijentima, stoga preporučuje dobro predviđanje potrebnog vremena zakupa vozila.

Član 7
Cena vožnje obuhvata dogovorenu satnicu, putanju vožnje, adrese i broj putnika u vozilu navedenih u ugovoru. Svako odstupanje od toga dodatno se naplaćuje. U cenu je uključen najam automobila, gorivo, putarine, parking, bezalkoholno osveženje i profesionalni vožač. U cenu nisu uračunati troškovi obroka i hotelskog smeštaja za vozača u toku dugih vožnji.

Član 8
U slučaju odustanka klijenta, rezervacija (kapara) koju je klijent uplatio se ne vraća. Klijenti koji su uplatili ceo iznos imaju pravo na povraćaj 50% uplaćenog novca, osim ako se otkazivanje ne obavi najkasnije 48 sati pre ugovorene vožnje. Ukoliko se otkazivanje desi do 48 sati pre vožnje, SUPER LIMO zadržava celokupan iznos koji je uplaćen. Otkazivanje mora da se izvrši pismenim putem sa svim ličnim podacima iz ugovora kao dokaz da je potpisnik ugovora izvršio otkazivanje.

Član 9
SUPER LIMO ima pravo da odbije ili prekine vožnju klijentu koji je pod dejstvom alkohola, narkotika ili se nedolično ponaša, bez prava na povratak novca, a klijent se obavezuje da će on ili lica koja vodi sa sobom biti pristojnog i kulturnog ponašanja.

Član 10
Naginjanje, dovikivanje ili bacanje smeća kroz prozor, ometanje vozača, pušenje, konzumiranje hrane u vozilu i korišćenje narkotika nije dozvoljeno tokom trajanja puta. Vozač ima pravo da prekine vožnju bez prava nadoknade ukoliko se ova odredba ne poštuje. Nije dozvoljeno kačenje ili lepljenje bilo čega u i na vozilu bez dozvole kompanije SUPER LIMO.

Član 11
SUPER LIMO nije odgovoran za nepoštovanje ugovora zbog uslova van njegove kontrole (vremenski uslovi, saobraćajne nezgode koje su drugi izazvali, zatvaranje puteva, saobraćajne gužve) i obavezuje se da će uložiti najveće napore da obavesti klijenta o tim uslovima, kašnjenjima i eventualnim izmenama zbog toga.

Član 12
SUPER LIMO garantuje da se svi automobili konstantno proveravaju i održavaju po najvećim mogućim standardima. Ukoliko ipak dođe do iznenadnog kvara, saobraćajnih nezgoda, SUPER LIMO ima pravo da izvrši zamenu vozila za vozilo u istoj ili boljoj kategoriji.

Član 13
Ukoliko se klijent ne pojavi na dogovorenoj lokaciji biće naplaćen celokupni iznos dogovorenog vremena. Smatra se da se klijent nije pojavio ukoliko prođe 15 minuta od dogovorenog vremena.

Član 14
Vanredni troškovi čišćenja automobila usled nepažnje klijenta se dodatno plaćaju. Svako oštećenje automobila spolja i iznutra dodatno se plaćaju. Klijent se obavezuje da će kompaniji SUPER LIMO nadoknaditi svu štetu nastalu na vozilu u vreme trajanja ugovora. Troškovi vanrednog čišćenja vozila kao i troškovi popravke nastalih oštećenja za koje je klijent odgovoran po odredbama ovog ugovora, formiraju se na osnovu realnih troškova, kao i gubitku profita u vremena dok je vozilo van upotrebe.

Član 15
Klijent je dužan da pribavi neophodna putna dokumenta i vize i da se pridržava zakona, propisa, uredbi, uslova i pravila putovanja zemalja do/od kojih putuje i kroz koje tranzitira.
SUPER LIMO ne snosi odgovornost za posledice koje klijent pretrpi ukoliko ne pribavi odgovarajuća dokumenta ili vize i ukoliko se ne pridržava pomenutih zakona, propisa, uredbi, zahteva, uslova, pravila i uputstava.
Pre putovanja, klijent je dužan da pokaže sve dozvole za izlazak i ulazak u zemlju, kao i ostala dokumenta koja nalažu zakoni, propisi, uredbe, zahtevi i pravila putovanja dotičnih zemalja, te da dozvoli kompaniji SUPER LIMO da zadrži kopije istih. SUPER LIMO zadržava pravo da uskrati prevoz klijentu koji ne poštuje ova pravila, odnosno onoga čija putna dokumenta nisu ispravna.

Član 16
Ukoliko SUPER LIMO bude prinuđen da plati kazne ili pretrpi troškove zato što se klijent nije pridržavao zakona, propisa, uredbi, zahteva i drugih pravila putovanja dotičnih zemalja, odnosno zato što nije posedovao neohodna dokumenta, klijent je dužan da nadoknadi kompaniji SUPER LIMO na zahtev istog celokupan iznos pomenute kazne, odnosno pomenutih troškova.
SUPER LIMO ima pravo da za plaćanje pomenute kazne ili pokrivanje troškova iskoristi vrednost zadržavanjem prtljaga.

Član 17
Klijent je dužan da, ukoliko se to od njega traži, prisustvuje pregledu sopstvenog prtljaga od strane carinskih ili drugih državnih organa. SUPER LIMO ne snosni odgovornost za gubitak ili štetu koju klijent pretrpi tokom pomenutog pregleda ili usled nepoštovanja pomenutih pravila. Klijent je dužan da se povinuje svim sigurnosnim proverama od strane državnh vlasti.

Član 18
SUPER LIMO nije odgovoran za bilo kakvu izgubljenu, oštećenu ili ukradenu imovinu. Preporučuje se klijentima da ne ostavljaju lične stvari u automobilima.

Član 19
Nije dozvoljeno držati prtljag u delu za putnike iz sigurnostnih razloga. Klijent mora da proceni da li će prtljag moći da stane u prtljažnik vozila. U suprotnom, klijent mora o svom trošku da doplati dodatno vozilo za višak prtljaga.

Član 20
SUPER LIMO ima pravo da odbije prevoz putničkog prtljaga iz razloga bezbednosti vožnje ukoliko sadrže predmete čiji prevoz je zabranjen zakonom, propisima ili uredbama bilo koje države iz koje, u koju ili preko koje se obavlja vožnja, predmete koje SUPER LIMO smatra nepodesnim za prevoz zato što su opasni ili nebezbedni ili usled njihove težine, veličine, oblika ili prirode, odnosno koji su lomljivi ili kvarljivi, vatreno oružje i municiju, novac, nakit, dragocene metale, računare, personalne elektronske uređaje, vrednosne hartije, obveznice i druge vrednosti, poslovna dokumenta, pasoše i druge lične isprave i uzorke, narkotike, cigarete, predmete koji mogu ugroziti bezbednost vožnje, odnosno lica ili imovine u vozilu, kao što su predmeti navedeni u dangerous goods regulations (Propisi o prevozu opasne robe). Ukoliko, uprkos zabrani, određeni gore navedeni predmeti ipak budu prisutni u klijentovom prtljagu, SUPER LIMO ne snosni nikakvu zakonsku odgovornost, kao ni odgovornost za njihov gubitak ili oštećenje.

Član 21
SUPER LIMO ima pravo da, iz sigurnosnih i bezbednosnih razloga, zatraži od klijenta dozvolu da izvrši pretres i rentgensku proveru klijenta i njegovog prtljaga. Ukoliko klijent nije prisutan, pretres njegovog prtljaga može biti obavljen u njegovom odsustvu kako bi se utvrdilo da li isti poseduje, odnosno da li njegov prtljag sadrži neki od gore navedenih predmeta. Ukoliko klijent nije saglasan sa ovakvim zahtevom, SUPER LIMO ima pravo da odbije da izvrši prevoz klijenta i njegovog prtljaga. Ukoliko usled pretresa ili rentgenske provere klijent ili njegov prtljag pretrpe štetu, SUPER LIMO neće snositi odgovornost za istu osim ako nije izazvana greškom ili nemarom kompanije.

Član 22
U slučaju eventualnog spora, klijent je saglasan da će se svi nesporazumi rešavati na stvarno nadležnom sudu u Beogradu

 

 

 

Call center: +381 65 307 2014